بخشی از سخنرانی آقای وونشه، مدیر کاریابی آلمانی WULARU در ایران

156

نشست هم اندیشی مدیران دفاتر کاریابی های بین المللی سراسر کشور، به منظور بررسی راهکارهای اعزام نیروی کار به خارج از کشور به خصوص کشور آلمان، در تاریخ 97/9/7 از ساعت 9 صبح الی 17 در مجموعه فرهنگی تلاش و با حضور یکی از مدیران کاریابی کشور آلمان برگزار می گردد. آقای راینر وونشه مدیر شرکت کاریابی WULARU آلمان به دعوت شرکت اریکا در این جلسه سخنرانی نمود.