صادرات اولین محموله رنگ های خوراکی طبیعی جهاددانشگاهی خراسان رضوی به فرانسه

17
17 بازدید
اشتراک گذاری
اولین محموله رنگ خوراکی طبیعی به کشور فرانسه، توسط شرکت افزونه جهاددانشگاهی خراسان رضوی صادر شد.
pixel