به هیچ عنوان خارج از خانه بازی نمی کنیم؛ هر چهار باشگاه پذیرفته اند

1,186

اگر بپذیریم در خارج از ایران به دیدار تیمها برویم یعنی پذیرفته ایم که در کشور امنیت نداریم

ریتم زندگی 24.9 هزار دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel