آموزش صدور درخواست تحویل کالا به مشتری از طریق فرم پیش

775

چنانچه تمایل دارید فرم درخواست تحویل کالا به مشتری را در فرم پیش فاکتور فراخوانی کنید، می بایست از منوی شناور فرم پیش فاکتور گزینه “صدور درخواست تحویل کالا به مشتری” را انتخاب نمایید.