آژانس دیبا | سیدنی ملبورن بریسبین استرالیا

251

در این کلیپ با زیبایی تمام نشدنی شهرهای استرالیا آشنا گردید. دیبا مجری تورهای تفریحی و نمایشگاهی به کشور استرالیا. تلفن 41701 www.DibaTravel.com