جلسه 23 آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

676
آموزش ریاضی 471 دنبال‌ کننده
• روش جمعِ دو عدد صحیح با استفاده از جدول ارزش مکانی • جمعِ تقریبی دو عدد صحیح با استفاده از محور و تعیین علامتِ جواب • استفاده از « ماشین حسابِ ساده » و « ماشین حسابِ رایانه » برای جمع دو عددِ صحیح • مدت زمان جلسه: حدود 28 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)
آموزش ریاضی 471 دنبال کننده
pixel