روی خط نانو: کاربردهای فناوری نانو از نخ تا هواپیما

584

این دومین ویدیو از مجموعه روی خط نانو است. در این ویدیوی کوتاه گزیده ای از محتوایی که از طریق شبکه های رادیویی و تلویزیونی منتشر شده است را می توانید مشاهده کنید.