علی معلم استیو جابز بود

52,616

امید معلم فرزند علی معلم اگر پسر او نبود آیا همین مسیر را می رفت؟

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده