گزیده برنامه های طرح تابستانی دبستان دخترانه هدی

99

گزیده برنامه های طرح تابستانی دبستان دخترانه قرآنی هدی کلاس های روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ، مهارت های زندگی ، گفتمان دینی ، کلاس دوخت و دوز ، برنامه های تفریحی ویژه