قطع آب آشامیدنی در سه روستای دهستان اخترآباد ملارد

309
قطع آب آشامیدنی در سه روستای اخترآباد مشکلی که با وجود بارش های فراوان باران همچنان پابرجاست زماندار ، معاون آب و فاضلاب روستایی استان تهران: مشکل آب آشامیدنی این سه روستا با بهره برداری از چاه در حال احداث تا دو هفته آینده برطرف خواهد شد
pixel