مبارزه روی رینگ بوکس با قیچی و شانه

228

مسابقات نخبگان پیرایش به داوری و دبیری استاد نجفی ، این مسابقات روی رینگ بوکس برگزار می شد و شرکت کنندگان و هنرمندان آرایشگری مهارت های حرفه ای خود را به رقابت می گذاشتند

safir
safir 8 دنبال کننده