گواهینامه مربیگری سگ

14
انعقاد تفاهم نامه سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ، اتحادیه تعاونی پرورش هندگان و مربیان سگ کار استان البرز و مرکز بین المللی امور سگ sdv نماینده فدراسیون alianz federation در خصوص برگزاری تست و ازمونوجهت صدور گواهینامه مربیگری بر چهار پایه تخصصی در سطح کشور با مشارکت باشگاه های دارای مجوز جهت ثبت نام در نقاط مختلف کشور از ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ تلفن دفتر مرکزی ۰۲۶۳۴۸۰۹۹۱۴ www.sdvdog.com
pixel