مطهری: مصلحت، نگذاشت برجام به نتیجه برسد

5,282

مهر، علی مطهری نماینده مجلس، عصر روز گذشته ۱0 آذر مهمان برنامه "فرمول یک" بود و در این برنامه اظهاراتی را درباره مسئله برجام مطرح کرد.