حسین نجفی سرپرست گروه همخوانی آل یاسین در برنامه تلویزیونی

66

حسین نجفی سرپرست گروه همخوانی آل یاسین ورامین بهمراه اعضای این گروه سالهاست که آتش به اختیار و در خواب غفلت مسئولان فرهنگی کشور پا به پای دیگر گروه ها، فعالیت حرفه ای دارد ... هماهنگی اجرا : 09199657194 - 09363700855