فیلم کمک آموزشی عربی هفتم استاد محسنی کبیر

9,128

نرم افزار کمک درسی عربی هفتم اول متوسطه آموزش طلایی برای اولین بار در کشور ویژگیهای فیلم آموزشی 1-تدریس کامل صفحه به صفحه کتاب درسی با توضیحات لازم 2- حل تمرینات کتاب ، تمرینات اضافی جهت خرید اصل پک فیلم harimeelmpub.ir-09355528713 جهت خرید فایلهای تک درس با 1000 تومان به صورت آنلاین-http://parshub.com/