خدمت سربازی تولید محور!

355

با توجه به فرمایشات و تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر «اقتصاد» به عنوان اساسی ترین مسئله روز حکومت اسلامی؛ نام نهادن سال جاری به نام «رونق تولید»؛ سرباز وطنی گمنام برآن شد تا با بهره گیری از فرمان #آتش به اختیار با تحقیق و جست و جوی نمونه های مختلف خدمت سربازی، خدمت سربازی تولید محور آلمان در دهه 1930-1940 را به عنوان مدلی تولید محور برای ارگان های نظامی چون ارتش در زمان صلح پیشنهاد نماید.

گمنامان
گمنامان 37 دنبال کننده