آیا برای سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات پزشکی تخصصی لازم است

37,632

سرکار خانم مهندس هادی از مدیران شرکت نیامش در مورد سوال زیر توضیح می دهد. آیا افرادی که در زمینه تجهیزات پزشکی می خواهد شروع به کار کنند و سرمایه گذاری نمایند حتما باید پزشک باشند؟