یادی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

10,161
خوشا آنان که مردانه مرده اند و تو ای عزیز، می دانی تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند؛ ویدئویی به یاد سپهبد شهید قاسم سلیمانی تهیه شده و در ادامه قابل مشاهده است.
pixel