چرا دنیل ریکاردو در گرندپری فرانسه 2019 جریمه شد؟

2,201

فرمول یک ایران - چرا دنیل ریکاردو در گرندپری فرانسه 2019 جریمه شد؟