امنیت هر یک از ما در گرو امنیت منطقه ای است

69
تسهیل روابط بانکی، زمینه ساز تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری است
pixel