سخنرانی در مورد جایگزینی زانو در دانشگاه Acibadem - استانبول

129
10 اصل اساسی آرتروپلاستی مفصل زانو. امیدوارم نکاتی راجع به جراحی تعویض زانو به جراحان ارتوپدی و همچنین جراحان مشتاق ارائه دهم.
pixel