معرفی سامانه مجازی جهاد دانشگاهی اصفهان

150
150 بازدید
اشتراک گذاری
جهاد دانشگاهی اصفهان سال‌هاست در حوزه آموزش دستاوردهای زیادی داشته است. از زمان فراگیری کرونا، سریعا آموزش مجازی خود را فعال کرد و توانست بسیاری از دوره های حضوری خود را به صورت مجازی برگزار نماید. در حال حاضر این نهاد دوره های خود را به ۳ صورت زیر برگزار می نماید: همزمان | غیر همزمان | ترکیبی وب سایت:www.jdisf.ir
pixel