سطح استاندارد زندگیت را دریاب دوست گرامی من

42
استاندارد زندگی شما چیست ؟ از دید فنی ، وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند. از نظر کلی ، استاندارد زندگی را می توان بدین صورت تعریف کرد : تأمین حداقل شرایط و منابع موجود برای رسیدن منطقی به اهداف واقعی و مترقی فردی و خانوادگی در رفاه ، اقتصاد ، امنیت و آرامش نسبی مطلوب . سئوال : آیا استانداردی برای زندگی خود دارید ؟
pixel