داغترین‌ها: #Copa America 2019

مدیریت عملکرد . بخش پنجم . ارزیابی موضوعی

642

در این وبینار توضیحات مختصری درباره ارزیابی عملکرد و روشهای آن شامل مقدمات، توان سازمانی، ارزیابی عملکرد و بعضی شاخص های ارائه گردیده است.