قسمت 22 - سریال تعبیر وارونه یک رویا-با زیرنویس انگلیسی

978

"تعبیر وارونه یک رؤیا" به کارگردانی فریدون جیرانی در سال ۱۳۹۴ تولید شده است . از مزایای این سریال نوآوری های آن در محیط مدرن است که از سبک های قدیمی به سمت سبک های جدید است و درآن از جلوه های ویژه استفاده شده است .تعدادی از عوامل فریب خورده و جاسوسان خارجی در عملیاتی ، یک دانشمند هسته ای ایران را به قصد انتقال به باکو برای بهره برداری های جاسوسی و تبلیغاتی می ربایند اما... 3570