شروع کمپین من نقشم را ایفا میکنم!

27
همه‌ی راه‌ها با کوچک‌ترین گام‌ها شروع می‌شود، همه‌ی قصه‌ها با کوچک‌ترین کلمات، آغاز می‌شود و همه‌ی رویاها با کوچک‌ترین اثرها ممکن می‌شود. ما در تمامی شبانه‌روز آگاهانه و ناآگاهانه بر اطراف خود اثر می‌‌گذاریم، اما آیا اثرساز هم هستیم؟ تا به حال به این فکر کرده‌اید که در قصه‌ی زندگی چند نفر نقش داشته‌اید؟ تنها کسانی که می‌شناسید؟ نه! ما می‌توانیم با تصمیمی اثرساز، تحولی ایجاد کنیم، حتی در زندگی کسانی که نمی‌شناسیم، ما با هم می‌توانیم فرصت‌هایی برابر را برای یکدیگر خلق کنیم. ما می‌توانیم در ممکن شدن رویای یک فرد، یک خانواده، یک جامعه، با نقشی که ایفا می‌کنیم، اثرساز شویم. در آخرین هفته‌های سال و برای شروعی تازه، آماده‌اید که نقشتان را ایفا کنید؟ با ما همراه شوید! ‌ #مننقشمراایفامیکنم #ایفای_نقش #اثرسازیم #ایرانروستاهم_دارد ‌‌‌‌‌‌ ️ 021-45434 https://ifacrowd.fund/ شماره کارت ایفا: 6221061220942876 شماره حساب ایفا: 47000823690600 شماره شبا: 750540106347000823690600 کد دستوری پرداخت با تلفن همراه: *780*2332# #ایفا یعنی #ایرانوفردایی_آباد #جامعه #رویا #روستاهای_ایران
pixel