مشاوران روانشناسی و مشاوره شاورنو - دکتر مریم قهرمانی - روانشناس

115
مشاور روانشناس دکتر مریم قهرمانی کد شاورنو: 213 شما می توانید در حوزه های زیر بصورت تلفنی، حضوری و تصویری با شاورنو مشاوره داشته باشید: درمانگر اختلالات فردی: استرس اضطراب افسردگی مشاوره خانواده زوج درمانگر مشاوره روابط بین فردی مشاوره روابط عاطفی مربی مهارت های زندگی: اعتماد به نفس رویکرد: ACT CBT https://www.shaverno.com/maryam-ghahremani
pixel