علوم نهم (شیمی) 21 دی - ترکیب های دوتایی و نامگذاری آن

303
دبیرستان سیدالشهدا(ع) 1.2 هزار دنبال‌ کننده
علوم نهم (شیمی) 21 دی - ترکیب های دوتایی و نامگذاری آن مدرس جناب آقای پورتالاری دبیر محترم علوم پایه نهم دبیرستان غیردولتی سیدالشهدا(ع) تماس 72256www.72256.ir
pixel