ویروس برای مخفی کردن فایل های یک پوشه در کامپیوتر

224

اگر این ویروس رو در یک پوشه خاص قرار دهید و ان را اجرا کنید تمامی فایل های پوشه پنهان میشوند وحتی با hidden item هم قادر به دیدن انها نخواهید بود.

mohamadr87 10 دنبال کننده
pixel