دلسوزی سید حسن نصر الله برای بن سلمان!

351

من وقتی دیدم ترامپ و آمریکایی ها اونجوری سعودی ها رو تحقیر میکنن و بهشون میخندن، قلبم به درد اومد... ولی اگه از مرده های قبرستان صدا در بیاد، صدای نفس اینا در نمیاد

roshangari@
roshangari@ 1.4 هزار دنبال کننده