افتتاح درمانگاه ابن سینا شهرستان داراب

1,118

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی ابن سینای شهرستان داراب را افتتاح کرد