شیشه گری ایرانی

1,478

فن و هنر ایران عجب حکایت آشنایی است. باید به ما مردم ایران زمین جایزه هایی بدهند. شیشه گری ایران در کشور ترکیه امروزه علاوه بر شیشه هنر های چوبی، مسگری و غیره بعنوان هنر ترک در جهان شناخته شده. مثلا هنر گره سازی ، ارسی اما مردم ما صنعت و هنر این کشور را به هنر سری سازی چین فروختند و چین هم جواب مردم مارا با تولید فرش کاشان داد. گروه فن و هنر ایران زمین احیا کننده هنر ایرانی. Www.ashwood.ir

۱ سال پیش
# هنر