2-آموزش بونسای- معایب جینسینگ- شبکه دوم - مهندس خورشیدی

12,958

قسمت دوم آیتم آموزش بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو ، دوشنبه مورخ 30 مرداد ماه 1396 کارشناس مهندس علیرضا خورشیدی موضوع : معایب گیاه جینسینگ، درختچه جینسینگ چیست، آیا بونسای هست یا خیر؟ چگونه باید از شبه بونسای جینسینگ نگهداری کرد، و نحوه درمان جینسینگ به چه صورت می باشد مدرس و پژوهشگر بن سای، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی http://iranibonsai.com https://t.me/iranibonsai_ch 09102004282