مصاحبه با آقای مهندس کاظمی - دوره های آنلاین نبوش و آیوش - HSE Arya

257
HSE Arya - Training 17 دنبال‌ کننده
257 بازدید
اشتراک گذاری
مصاحبه با آقای مهندس عرفان کاظمی شرکت کننده دوره های آنلاین NEBOSH و IOSH برگزار شده توسط شرکت HSE Arya در تهران با همکاری شرکت RRC International انگلستان کانال نبوش ایران t.me/IranNebosh ثبت نام آنلاین https://www.hsearya.com/Training/NEBOSH-IOSH-IEMA/TitleList 02155425307 t.me/Training_Arya #HSE_Arya #RRC #NEBOSH_Iran #NEBOSH با ما همراه باشید
HSE Arya - Training 17 دنبال کننده
pixel