لحظه دیدار 2 - قسمت 23 - دیدار با علی اصغر سیدقراب

79

7289 - مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده : هاشم علی اکبری - علی اصغر سیدقراب مقیم هلند شهر لیدن ( استاد دانشگاه - زبان و ادبیات فارسی ). تاریخ پخش : 7 بهمن 97