رابطهٔ آمریکا با ژاپن و آلمان چگونه است؟

444

بخشی از سخنرانی دکتر حسن عباسی *** منبع: کانال «جدال احسن» در آپارات

pixel