آموزش جئوجبرا - کارگاه دوم (نوشتن دستورات و مقادیر در کادر ورودی)

61

به نام خدا و به یاد خدا آموزش جئوجبرا ویژه علاقه مندان ریاضی - کارگاه دوم ، نوشتن دستورات و مقادیر در کادر ورودی. منبع » کتاب کارگاه ریاضی با GeoGebra - آموزش هوشمند ریاضیات ، به وبسایت ریاضیات آنلاین مراجعه کنید : www.mathonline.ir

pixel