چگونه کوچ حرفه ای و آکادمی کوچینگ معتبر بیابیم؟

792
به تجربه ثابت شده که یاری گرفتن از افراد متخصص و همچنین استفاده از دوره های آموزشی مورد تایید موجب بازده بالاتر، کاهش زمان و هزینه ها می شود. برای این منظور نهاد هایی برای تایید صلاحیت افراد و آموزشگاه ها شکل گرفته است. کوچینگ نیز به عنوان حرفه و مهارتی نو پا از قاعده بالا مستثنا نیست. در این ویدیو از آقای تیمور میری مدیر و موسس آکادمی بین المللی کوچینگ فارسی زبانان در این رابطه بیشتر میشنویم.
pixel