تواشیح بسیار زیبا در حرم امام رضا _ نازم به این صحن و سرایت

1,127
تواشیح بسیار زیبا در حرم امام رضا اللهم انی وقفت علی باب من بیوت نبیک صلواتک علیه وآله اادخل یا رسول الله اادخل یا حجت الله نازم به این صحن و سرایت
pixel