امید داشتن به آینده

829

اگر کسی می گوید بخاطر ژن هایش است که نمی تواند تغییر کند و موفق بشود این که دروغ بیشتر نیست تحقیقات نشان می دهند ژن ها قابل تغییر هستند یا موارد اصلا مهمی نسیتند با قدرت تا زمان رسیدن به هدفت ادامه بده

amir18659

amir18659

1 سال پیش
دوستان پابجی موبایل باز به کلن و گروه تلگرام ما بپیوندید t.me/PUBGMC discord.gg/CdYfJbJ