مساله شناسی استاد دکتر خدایی نصر (جلسه اول)

100
توانمندسازی صالحین 1.5 هزار دنبال‌ کننده
100 بازدید
اشتراک گذاری
مساله شناسی (جلسه اول) سخنران: استاد دکتر خدایی نصر #دوره_توانمندسازی_ارکان_شبکه_تربیتی_بسیج_صالحین لینک سایت آموزش مجازی برای شرکت در دوره http://lms.nasraa.ir آدرس کانال شبکه تربیتی بسیج (صالحین) ، جهت اطلاع رسانی دوره مجازی https://eitaa.com/lms_salehin
توانمندسازی صالحین 1.5 هزار دنبال کننده
pixel