دکتر محمدجعفر یاحقی؛ استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

21
زاویه دکتر محمدجعفر یاحقی؛ استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در گفتگو با خبرنگار زاویه: ️ جهان ما را به نفت و شعر میشناسد. نفت که فناپذیر است اما شعر و ادب جاویدان و از ستون های هویتی ما است. ️ زبان و ادبیات فارسی نه تنها همه قومیت های کشور را در بر میگیرد بلکه در جهان شناخته شده است. ️ ما تا وقتی احتیاج به خودباوری و بازگشت به خویشتن داریم باید به ادبیات بپردازیم. ️ وظیفه مراکز علمی به روز کردن این آثار و معرفی آن با زبان معاصر به جوانان است. روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel