سخنرانی دکتر ظریف در TEDx دانشگاه امیرکبیر

13,036
13,036 بازدید
اشتراک گذاری
⚠️چهار رویکرد اشتباه در روابط خانوادگی، کاری و بین المللی 1️⃣ گوش ندادن به یکدیگر و مجادله بجای گفتگو (Debate VS. Dialogue) 2️⃣ پیش فرض ها در باره اهداف و برنامه های دیگران (Assumptions) 3️⃣ همه بازی ها را برد و باخت—یا اصطلاحا با حاصل جمع صفر (Zero-Sum)—دیدن 4️⃣ پیش گویی هایی که خود باعث تحقق خود می شوند یا اصطلاحاً پیش گویی خود کامبخش (self-fulfilling prophecy)
pixel