سوال شبکه ولایت از شبکه کلمه و جواب وهابیها

269
269 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت و جماعت www.valiasr- aj.com