بسیج و سپاه فقط هزینه است !!

131

آقا این بسیج و سپاه همش هزینست ، ببینید پول مردم رو چجوری خرج می کنند ...