آموزش تخصصی حرفه ای شطرنج کرج (حمله پیکانی به سیخ کشیدن)

186

در این ویدئو مفهوم تاکتیک به سیخ کشیدن در شطرنج یا حمله ی پیکانی با مثال ساده ای شرح داده شده

Herochess 40 دنبال کننده
pixel