مقایسه برتری نرم افزار آرشیکد نسبت به رویت

302

خب بعد از 5 ماه این مجموعه هم کامل شد. مقایسه برتریهای نرم افزار آرشیکد نسبت به رویت که با تحقیق و پژوهش انجام گرفت در این پژوهش که با کمک اساتید رویت در ایران و خارج از ایران انجام شده به 24 مورد رسیدیم که جاداره از تک تک این عزیزان تشکر کنم که در این پژوهش یاریمان کردند. در این کلیپ نگاهی اجمالی خواهیم داشت به تمامی این قابلیت ها که مقایسه بین رویت آخرین نسخه یعنی Revit 2020 و آخرین ورژن آرشیکد یعنی 23 یا همان 2019 پس از این کلیپ برای تک تک موارد ذکر شده با نام ترفندهای آرشیکدی با ما همراه باشید

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel