فیلم آموزشی شماره 16 کمیسیون داوران کشتی

866
فدراسیون کشتی 580 دنبال‌ کننده
866 بازدید
اشتراک گذاری
بلوک کردن مهاجم توسط مدافع با استفاده از منطقه استحفاظی تشک (خارج از منطقه زون)
pixel