جابجایی غلط مصدوم در زلزله

25,788
چند نکته مهم برای انتقال یک مصدوم حرکت دادن افراد دچار آسیب های نخاعی ممکن است موجب افزایش احتمال معلولیت یا حتی مرگ آنها شود. مطمئن باشید هرگونه از صدمات ممکن را بررسی کرده اید؛ خصوصا آسیب هایی که زندگی فرد را تهدید می کنند. اگر تنها هستید و باید مصدوم را جابه جا کنید، هنگامی که فردی روی زمین افتاده، لباس او در قسمت بالای شانه هایش را بگیرید و با استفاده از ساعد خود سعی کنید تکیه گاهی برای سر او ایجاد کنید و مصدوم را به سمت نقطه ایمنی بکشید. از تکان دادن یا جابه جاکردن مصدوم مادامی که عضو آسیب دیده را
اورژانس 115 کشور 3.9 هزار دنبال کننده

313javan

1 ماه پیش
لطفا کلیپ های آموزشی انواع حمل مصدوم (دو مشت، چهار مشت، یک نفره و...) + آموزش استفاده از انواع بلونکارد را نیز قرار دهید.
pixel