تعزیه عاق والدین احمد خادمی تکیه حضرت ابوالفضل (ع کفران

1,626
1,626 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

09134126240 تماس باقری kafrantazyeh.ir امیر حسین سراجی تعزیه گروه تعزیه خوانی تکیه حضرت ابوالفضل (ع) روستای کفران اماده برگزاری تعزیه در تمامی نقاط ایران می باشد . ادرس اصفهان - بخش بن رود - روستای کفران